koncentrace

8 tipů pro posílení koncentrace

Koncentrace je přirozená věc.

osobní rozvoj

Pokud se dokážeš koncentrovat na přítomnost, jsi efektivnější, výkonnější, ale hlavně spokojenější a sílí pocit, že naplno žiješ. Proč tedy tak často koncentrovaný nejsi? Protože neudržíš pozornost. Protože tvá pozornost lítá z jedné myšlenky na druhou, protože se necháváš unášet emocemi.

posílení koncentrace

A ačkoliv to vypadá, že ty máš myšlenku, je to obráceně. Myšlenka či emoce má tebe. Ulovila tvoji pozornost, protože jsi ještě nepřišel na to, že není tvou povinností se každé myšlence či emoci věnovat a rozvíjet je do příběhu, který často ještě ani nenastal.

Ale zpět ke koncentraci. Níže najdeš 8 ispirací, jak ji posílit a je docela možné, že se při tom pobavíš nebo uklidníš. Protože mentální cvičení může být stejně relaxující jako cvičení fyzické.

1. Koncentrace skrze zrak

Zaměř pozornost na jakýkoliv předmět ve svém okolí. Ideálně neutrálního charakteru, aby tě nepodporoval v přemýšlení, nebo v tobě nevzbuzoval emoce (židle, květina, hrnek s kávou). Uvědom si, že dívání probíhá samo, nic pro to nemusíš dělat. Není to úžasné? Kde jinde ve tvém životě věci běží jen tak, aniž bys pro to musel cokoliv dělat? A nic za to neplatíš! To je samozřejmě žert, ale taky hluboká pravda.

Koncentrované pozorování předmětu opakuj každý den tak často, jak si na to vzpomeneš a tak dlouho, jak je ti to příjemné. Netlač na pilu a dovol, aby se doba, po kterou předmět pozoruješ, určovala sama. Jak se změnila doba, po kterou si byl schopen se koncentrovat na předmět po 14 dnech? Jak po měsíci?

2. Koncentrace skrze “vnitřní“ zrak.

Zaměř prostřednictvím zraku pozornost na jakýkoliv předmět ve svém okolí (kniha, květina, šálek kávy apod.). Chvíli předmět upřeně pozoruj. Pak zavři oči. Vybav si předmět, na který ses před chvílí díval a pozoruj veškeré detaily – barvu, odstíny apod. Jak se při tom cítíš? Cvičení opakuj každý den, kdykoliv tě napadne.

3. Vědomá koncentrace.

Pozoruj libovolný předmět, podobně jako v případě č. 1 a zároveň zaměř pozornosti na toho, kdo předmět vnímá. Jak se v takové konstelaci cítíš? Je to příjemné? Pokud ano, můžeš se takto koncentrovat celý den, a to na jakoukoliv aktivitu, kterou vykonáváš, nebo na cokoliv, co probíhá v tvé přítomnosti. Možná to zkraje půjde jen pár sekund, ale pokud je ti to blízké a budeš to pravidelně opakovat, intervaly se prodlouží.

4. Koncentrace skrze části těla.

Zavři oči a zaměř pozornost na část svého těla, kterou lze snadno pohybovat (prst na ruce, dlaň, noha, rameno, apod.) Začni s ní nebo s ním pomalu pohybovat tam a zpět. Vnímej každý detail pohybu. Jaký je to pocit? Opakuj několikrát denně po dobu 14 dnů. Můžeš si tím vyplnit chvilky, když se nudíš, nebo si chceš odpočinout. Zavřené oči nejsou podmínkou. Je možné vnímat současně pohyb těla a zároveň přemýšlet?

5. Koncentrace skrze aktivitu psaní.

Vezmi si pero a list papíru a připrav si text, který budeš přepisovat (článek na internetu, část knihy, nebo kus reklamního letáčku). Ideální je text, který v tobě nevyvolává silné emoce. Začni text pomalu přepisovat. Vnímej každý tah a uvědomuj si krásu psaného písma. Možná budeš mít zprvu tendenci spěchat. Nevadí. Nech ruku, ať spěchá, pokud chce spěchat, ale pak se vrať ke stejné větě znovu a přepiš ještě jednou pomaleji. Piš tak dlouho jak je ti to příjemné.

6. Koncentrace při chůzi.

Kdykoliv jdeš, vnímej pohyby chodidel. Uvědomuj si, jak se odlepují od země, dopadají zpět, dotýkají podlahy či chodníku a jak se rytmus pravidelně opakuje. Jak se u vnímání něčeho tak obyčejného cítíš?

7. Koncentrace skrze zvuk.

Vyber si pár zvuky v okolí. Například, zvuk ulice – zpěv ptáka – píseň v rádiu. Zaposlouchej se do prvního, přeskoč pozorností na druhý, na třetí a tak stále dokola. Zpočátku přeskakuj rychle, ale pak se prodlužuj intervaly. O nic ale příliš neusiluj. Podařilo se ti koncentrovat na jeden ze zvuků takovým způsobem, že si zbylé dva přestal vnímat? Pokud ano, zažil jsi, jak funguje princip koncentrace – lidé slyší především to, čemu je věnována pozornost. Dva lidé, kteří poslouchají totéž, nemusí tedy slyšet totéž, protože mozek každého z nich věnuje pozornost něčemu jinému. Tip. Pokud ti to pomáhá, zkus při tomto typu koncentrace zavřít oči.

8. Hra se smysly.

Každý den kdykoliv si potřebuješ odpočinout, nudíš se, nebo jen tak, objev 3 nové smyslové vjemy ve svém okolí. Například. Vzorek malby na zdi. Dotek prsty povrchu tvých šatů. Vůně a barva květiny. Zaměřuj se na detaily a všímej si jemné struktury stínů, vzorů, vnímej jemnost dotyku. Co jsi objevil? Jak to, že sis toho nikdy nevšiml? Jak se po takové hře cítíš?

Doporučení

1. Nejprve si každou techniku otestuj – například, každý den vyzkoušej jednu z nich. Poté si vyber tu, která je ti nejvíce příjemná a trénuj minimálně jeden měsíc. Jak se změnila doba, po kterou jsi byl schopen se koncentrovat? Jaký to mělo dopad na tvůj pracovní nebo soukromý život?

2. Ať už aplikuješ jakoukoliv techniku, netlač na sebe a dej volný průběh tomu, jak dlouho se budeš na danou věc koncentrovat. Prostě to jen nenásilně zkoušej znovu a znovu, jako malé dítě, které se učí chodit a které si také předem neříká – tak dneska budu trénovat hodinu, zítra dvě. Důvěřuj tomu, že koncentrace je pro tebe přirozená a že se to samo obnoví.

3. Ať už sis vybral jakoukoliv z výše uvedených technik, často se může stát, že ti v průběhu koncentrace do mysli přijde emoce nebo myšlenka a žádá tvou pozornost. Nenechej se tím zviklat. Není tvou povinností jí věnovat pozornost. A pokud jsi tak udělal a začal ji rozvíjet do příběhu, nic se neděje. V okamžiku, kdy si uvědomíš, že se tak děje, vrať se pozorností zpět k objektu své koncentrace.

Rád bys vyzkoušel i jiné techniky, než ty koncentrační? Seznam se s LifeGames!

Znáš koncentrační techniku, která ti pomohla a rád by si se o ni podělil s ostatními?

Ke sdílení využij komentář, nikdy nevíš, jak o komu zapadne do života.