Informace o zpracování osobních údajů

Jaké informace o vás uchováváme?

Emailovou adresu a také Příjmení, Jméno, popřípadě telefonní kontakt, fakturační adresu apod, pokud nám tyto údaje jakkoliv sdělíte. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném, nutném pro vzájemnou komunikaci a efektivní spolupráci.

Jak jsou vaše data využívána?

Pouze pro vzájemnou a oboustranně chtěnou komunikaci, popřípadě k zasílání vyžádaných informací. Údaje které uvedete při emailové komunikaci, zůstávají uchovány na emailových serverech, kde jsou chráněny hesly.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

V průběhu naší spolupráce potřebujeme být schopni vědět kdo jste, zaslat vám vámi požadované informace, popřípadě mít možnost se s Vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebujeme vaše kontaktní údaje. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Komu předáváme vaše kontaktní údaje?

Primárně nikomu. Naší emailové servery a spravuje společnost Google. Hostingové služby poskytuje společnost Oneadmin.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

Údaje získané v rámci spolupráce držíme po dobu spolupráce a poté tak dlouho, jak zákon nařizuje.

Jaká jsou vaše další práva?¨

Navázanou spolupráci můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem kontaktujte administrátora služby na  jana.kaspar.main@gmail.com který s Vámi proces zrušení dokončí. 

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.